Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Flyttfågeln i Skellefteå AB (Flyttfågeln) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in nödvändig information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, det kan inkludera:

  • Email
  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Adress
  • Personnummer
  • Företagsuppgifter

Hur samlas informationen in?

Informationen samlas in genom beställningar, avtal, förfrågningsformulär eller köp på annat sätt av oss.

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna tillhandahålla och fullfölja våra tjänster samt förse dig med informationsutskick och betalningsinformation i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla och informera om våra tjänster till dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Vi har redovisningskrav i form av Bokföringslagen som gör att vi behöver behålla en del av din information i upp till 8 år, därefter så kommer den raderas om du inte längre är kund eller relevant för oss. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den. RUT information sparas så länge det är nödvändigt i enlighet med gällande lagstiftning.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen eller tjänsten kräver att vi delar den. Vid utlandsflytt eller utnyttjande av underleverantörer kan dina uppgifter även behöva hanteras av våra partners eller tull/myndigheter. Vi lämnar endast ut nödvändiga uppgifter som krävs för att genomföra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Våra underleverantörer ska behandla alla personuppgifter med varsamhet i enlighet med denna policy.

Vi kan även komma att dela din information med våra interna och externa IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till Flyttfågeln.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vart har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen företrädesvis i Sverige. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Flyttfågeln raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Flyttfågeln inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på vår hemsida www.flyttfageln.se. Denna policy uppdaterades senast den 17 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Peter Renström
Flyttfågeln i Skellefteå AB
Box 20933
931 02 Skellefteå
E-mail: info@flyttfageln.se